Rapport från årsmöte

2016-03-01
Comments off
4337 Views

Rapport från YWP:s årsmöte, FFF:s kansli, 28 februari 2016.

Styrelsen gavs ansvarsfrihet för verksamhetsår 2015 och årsberättelse och revisionsberättelse godkändes.

Styrelse 2016:
Anders Bengtsson, ordförande (omval)
Magnus Karlsson, vice ordförande (omval)
Magnus Paul, sekreterare (omval)
Ulf Ivarsson, kassör (omval)
Christian Dahlberg, ledamot (omval)
Mikael Persson, ledamot (omval)
Patrik Löksa, ledamot (omval)
Kristoffer Larsson, ledamot (omval)
Stefan Bengtsson, ledamot (omval)
Eric Nilsson, ledamot (omval)
Emma Ernlund, ledamot (nyval)

Revisorer för kommande verksamhetsår är Lennart Dahlberg och Göran Blomqvist.
Valberedningen utgörs av Per-Olof Bengtsson, Mikael Blom och Hans Karlsson.

Behandling av motion:
Motion gällande förslag om att vi som förening i år skall ta fram egna souvenirer och utse en grupp för att arbeta fram detta diskuterades.
Mötet beslutade att styrelsen skall utse en souvenirgrupp med uppdraget att arbeta fram förslag på nya souvenirer.

Övriga frågor:
1) Till nästa årsmöte bör vi revidera våra stadgar så att 1/2 av styrelsen på sikt väljes på 2 år, och 1/2 av styrelsen väljes på 1 år.
2) Bortaresor: Förslag om att annonsera årets resor i Falkenbergsposten överlämnades till styrelsen.
3) Bortresor: Förslag om att tydligare uppdatera information kontinuerligt om antal anmälda till bortresor överlämnades till styrelsen.
4) Medlemsrekrytering: Frågan om vi kan få upp medlemsantalet ytterligare diskuterades och överlämnades till styrelsen.
5) Ekomomiska bidrag: Förslag om att vi som förening skall understödja FFF:s ungdomsverksamhet ekonomiskt årligen överlämnades till styrelsen.
6) Frågan om vilken övergripande målsättning och inriktning styrelsen skall ha för 2016 överlämnades till styrelsen.
7) Förslag om att förbereda kioskförsäljning för kommande träningsmatcher överlämnades till styrelsen.
8) “Kaffebönor”: Fler medarbetare i kiosken sökes, och alla på mötet ombads fundera över om de känner någon tänkbar blivande “kaffeböna” och isåfall kontakta styrelsen/Mikael Persson.